Gwarancja wymiany prezentów świątecznych do 10 stycznia 2024 r.

Jaki jest termin na złożenie reklamacji?

Jako sprzedawca odpowiadamy za wady (nawet ukryte) w okresie 24 miesięcy od momentu odebrania towaru przez Kupującego. Musi to być jednak wada, którą produkt posiadał już w momencie odbioru.

W jakich sytuacjach nie ponosicie odpowiedzialności za wady?

Za wadę nie odpowiadamy, jeśli:

  • towar został sprzedany po niższej cenie z powodu wady, dla której ustalono niższą cenę,
  • doszło do zużycia towaru spowodowanego jego normalną eksploatacją,
  • chodzi o używany towar a wada odpowiada stopniowi użytkowania lub zużycia, jaką posiadał towar w momencie jego odbioru przez Kupującego,
  • wynika to z właściwości danego towaru.

Do czego mam prawo, jeśli wykryję poważną wadę produktu?

W przypadku wady powstałej w wyniku wadliwego wykonania umowy, masz prawo do:

  • usunięcia wady poprzez dostarczenie nowego towaru wolnego od wad lub dostarczenie brakującego towaru, chyba że jest to nieproporcjonalne ze względu na charakter wady, a jeżeli wada dotyczy tylko części towaru, Kupujący może żądać wymiany tylko części,
  • usunięcia wady poprzez naprawę towaru,
  • złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny,
  • odstąpienia od umowy.

Do czego mam prawo, jeśli produkt ma tylko drobne wady?

Jeśli wada została spowodowana nieznacznym naruszeniem umowy, masz prawo zażądać usunięcia wady lub rozsądnego obniżenia ceny towaru. Nawet w przypadku wady możliwej do usunięcia masz prawo żądać dostarczenia nowej rzeczy lub możesz skorzystać z przysługującego Ci prawa do odstąpienia od umowy, nawet jeśli wada ujawnia się wielokrotnie po naprawie lub w przypadku wystąpienia dużej liczby wad.

W jaki sposób mogę złożyć reklamację towaru?

Reklamację z tytułu wady możesz złożyć poprzez zgłoszenie reklamacyjne. Nie może zabraknąć w nim Twoich danych, opisu wady lub sposobu, w jaki się ona objawia, oraz informacji o tym, w jaki sposób chcesz, abyśmy usunęli wadę. Do zgłoszenia reklamacyjnego dołącz dokument dostawy lub numer zamówienia.

Reklamowany towar dobrze zapakuj, tak aby nie uległ dalszemu uszkodzeniu w transporcie i wyślij go wraz ze zgłoszeniem reklamacji na adres SOFT COTTON s.r.o., Frydecka 770/291, 71900 Ostrava, Czechy. Zachowaj potwierdzenie nadania przesyłki, abyśmy mogli zwrócić Ci koszty wysyłki reklamowanego towaru - tylko w sytuacji reklamacja zostaje uznana za uzasadnioną.

Jak długo trwa rozpatrywanie reklamacji?

Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego niezwłocznie potwierdzimy e-mailem, że otrzymaliśmy reklamowany towar. Wszelkie reklamacje rozpatrujemy bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu 30 dni. O jej przebiegu będziemy Cię informować.

Więcej informacji na temat Twoich praw i procedury składania reklamacji znajdziesz na stronie Regulamin sklepu

Recycled Claim Standard